Zakres działalności firmy obejmuje szeroko rozumianą teletechnikę obiektową i inżynierię pożarową w zakresie zarówno bezpieczeństwa jak i poprawności pracy użytkowej. Posia-damy pełne zaplecze personalne i sprzętowe, co w konsekwencji skutkuje pewnością po-prawnego wykonania powierzonych prac.

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę kompleksową dotyczącą działalności naszej firmy i zakresu wykonywanych przez nas usług oraz budowy instalacji, w skład których wchodzą:

1. Instalacje sygnalizacji pożaru
2. Instalacje oddymiania nadciśnieniowego i grawitacyjnego
3. Instalacje sieci logicznych LAN
4. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
5. Instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO
6. Pozostałe instalacje teletechniczne